+420 702 015 784
info@rodokmenyzdenka.cz

Postup

1. Pro pátrání po předcích je třeba nejprve určit jméno výchozí osoby a znát datum a místo jejího narození. Nejlepší je mít připraveny kopie rodného, oddacího, případně úmrtního listu.

2. Pokud je výchozí osoba narozena po roce 1950, je nutné mít také data o rodičích. Jestliže je výchozí osoba narozena mezi lety cca 1910-1950, pak je vhodné mít k dispozici opis matriky a z něho už lze vyčíst mnoho dalších informací. U osob narozených cca před rokem 1910 stačí mít datum a místo narození, ostatní je většinou již dohledatelné.

Velkým problémem je tedy skutečnost, že postupně se zapisuje do matrik stále méně údajů. Chybí jména prarodičů, jejich data narození nebo úmrtí, dále také mizí údaje o místech původu a tak ze zápisů v posledních 30 letech nevyčteme již téměř nic. Proto příliš neváhejte a začněte s rodokmenem ještě v době, kdy se od rodičů nebo prarodičů můžete dozvědět nějaké informace nebo je naopak můžete předat svým potomkům!

3. Protože nahlížení do matrik je možné bez omezení až po uplynutí zákonných lhůt, je někdy nutné pátrat v tzv. živých matrikách. Živé matriky jsou takové, kdy ještě neuplynula lhůta pro volné nahlížení, u matrik narozených je to 100 let od dotčeného zápisu, u oddaných 75 let a zemřelých pak 30 let. V těchto případech se vždy obracím na příslušný matriční úřad (pak je potřeba plná moc).

4. Po uzavření smlouvy, složení zálohy (při větších projektech) je možné zahájit pátrání. Běžná dodací lhůta je 90 dní, někdy je možné ji zkrátit.

Poznámka: Pokud již máte část vašeho rodokmenu vytvořenou, pomohu vám najít další záznamy. Vše (včetně vašich záznamů) pak vložím do profesionálního programu a vytvořím výstupy (kniha, webové stránky, strom).