+420 702 015 784
info@rodokmenyzdenka.cz

Ceník

Nejprve je nutné upozornit, že běžná dodací lhůta je 90 dní. Je to z důvodu časové náročnosti, zejména pokud pátrání probíhá v nedigitalizovaných zdrojích nebo živých matrikách. Pátrání po předcích je práce, u které se předem nedá odhadnout její rozsah, proto vždy na začátku spolu s vámi dohodneme cenový strop.

Celková cena je pak součtem ceny za nalezení záznamů, počtu hodin vedoucích k nalezení záznamů násobených hodinovou sazbou, paušálních poplatků a příplatků.

Cena za záznam

 • nalezení jednoho digitalizovaného záznamu (narození, svatba, úmrtí) ve zdrojích v České republice v českém jazyce: 290,- Kč

V této ceně je již zahrnuto také pořízení kopie a analýza nalezeného záznamu v digitální matrice, což znamená jeho přepsání do současného jazyka. Překlad z němčiny nebo latiny za příplatek.

Práce účtované sazbou 490,- Kč/hod

 • pátrání v nedigitalizovaných zdrojích v České republice (matriční úřady a archivy) *1
 • pátrání v digitalizovaných matrikách v zahraničí *2
 • pátrání v živých matrikách v České republice
 • pátrání po osobách nepatřících do přímé linie výchozí osoby (sourozenci, ostatní příbuzní – pouze na vyžádání)
 • skenování fotografií, dokumentů apod.

*1 pátráním se rozumí příprava, vlastní pátrání a zpracování nalezených údajů.

*2 jde o pátrání ve slovenských, německých nebo rakouských matrikách v jazycích slovenština, němčina nebo latina. Pátrání ve slovenských matrikách, které jsou psané maďarsky, lze uskutečnit po dohodě. Upozorňuji, že matriky na Slovensku mají velmi strohé zápisy, takže pátrání je značně stížené.

Paušální částka 1.900,- Kč zahrnuje

 • založení projektu v profesionálním programu
 • vkládání záznamů a informací do programu
 • vytvoření závěrečné zprávy, což představuje:
  • tištěnou knihu obsahující kompletní informace podle generací, souhrnný přehled záznamů, mapu s výskytem rodového jména, graf rodové linie, slovník pojmů, popis matrik a opis všech nalezených záznamů v českém i původním jazyce
  • tištěný strom rodokmenu a vějířový 7-generační graf
  • pdf soubory strom rodokmenu a vějířový graf s vysokým rozlišením pro tisk v barvě
  • výstup ve standardu GEDCOM (lze použít pro import do libovolného genealogického programu)
  • webové stránky – kompletní údaje (jména s daty narození, oddavek a úmrtí, povolání, bydliště, příčina úmrtí, vojenská služba apod., interaktivní hledání, přehledy, opisy a originály matričních záznamů atd.)

Navíc zdarma

Webové stránky – kompletní údaje (jména s daty narození, oddavek a úmrtí, povolání, bydliště, příčina úmrtí, vojenská služba apod., interaktivní hledání, přehledy, opisy a originály matričních záznamů atd.)

Příplatky

 • překlad záznamu z němčiny nebo latiny – 50,- Kč
 • 2. a 3. závěrečná zpráva – 1.000,- Kč/sada (kniha + grafy)
 • správní poplatky na matrikách a archívech (dle skutečných nákladů)
 • dopravné na matriční úřady a do archivů 6,- Kč/km (výchozí místo je Hradec Králové)

Ceník je platný od 1.4.2024.

Pro představu

Sestavení rodokmenu cca za 10.000,- Kč znamená 4 kompletní generace (cca 50-70 osob) nebo rodová linie až období kolem roku 1750. Za částku cca 20.000,- Kč pak obdržíte rodokmen se 100-150 osobami a záznamy až do 17. století (pokud existují matriky).