+420 702 015 784
info@rodokmenyzdenka.cz

Rodokmen oživuje ztracenou paměť. A paměť to jsme my.

Zajímáte se o historii vašeho rodu? Kdo jste a odkud jste přišli, čím byli vaši předkové, jak žili? Pak jste na správném místě.

Rodokmeny Zdeňka

Pátrání po předcích je nejen budováním mostů mezi minulostí, přítomností a budoucností, ale hlavně poznáním sama sebe.

Genealogie1 se stává velmi populární zejména díky širokým technickým možnostem. Mnoho nadšenců si sestavuje rodokmeny, hledá ve starých matrikách a mapách nebo pátrá v gruntovních knihách. K tomu je však potřeba hodně zkušeností a dostatek času. Pokud nemáte jedno nebo druhé, pak Vám nabízím své služby:

  • sestavení rodokmenu, vývodu z předků, rozrodu
  • nalezení chybějících údajů o vašich předcích v archivech České republiky
  • konzultační činnost (čtení kurentu, nalezení již neexistujících míst apod.)

Každému klientovi věnuji individuální péči podle potřeb, přání i finančních možností.

1 Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis (Zdroj: Wikipedie).