© 2022 Zdeňka Janouchová. Všechna práva vyhrazena.

Tel.: 702 015 784

Pátrání v archiváliích firem, velkostatků, organizací

V letech 2019-2020 proběhl rozsáhlý přesun archiválií z archívu v Zámrsku do Hradce Králové. Přesun ale není zcela kompletní a podnikové fondy, fondy velkostatků, rodin, úřadů a organizací a ostatní archiválie Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje tak jsou uloženy v obou archívech.

Příklad uložených archiválií:

Archiválie jsou převážně z období od 2. poloviny 19. století až po současnost a celkem je uloženo více než 4.000 subjektů! Pátrání tak může představovat velmi časově i finančně náročnou činnost a je vhodné převážně pro podnikatelské subjekty z Královéhradeckého a Pardubického kraje s dlouhou tradicí (i když třeba přerušenou v období 1948-1989) nebo pro subjekty navazující na tradice již zaniklých firem.

Od roku 2020 tak nabízím, kromě vytváření rodokmenů, také pátrání v těchto archívech.

Cena: pátrání je účtováno hodinově a sazba je ve výši 500,- Kč/hod

Výstup: dle dohody, obvykle přehled nalezených dokumentů dle požadavků klienta, fotokopie dokumentů, časová osa nejdůležitějších událostí atd. ve formátech .doc, .pdf, .jpg

Upozornění: Pátrání je možné, pokud tomu nebrání příslušná legislativa. Bude upřesněno na základě požadavků klienta.