© 2023 Zdeňka Janouchová. Všechna práva vyhrazena.

Tel.: 702 015 784

Ceník

Nejprve je nutné upozornit, že běžná dodací lhůta je 90 dní. Je to z důvodu časové náročnosti, zejména pokud pátrání probíhá v nedigitalizovaných zdrojích nebo živých matrikách. Pátrání po předcích je práce, u které se předem nedá odhadnout její rozsah, proto vždy na začátku spolu s vámi dohodneme cenový strop.

Celková cena je pak součtem ceny za nalezení záznamů, počtu hodin vedoucích k nalezení záznamů násobených hodinovou sazbou, paušálních poplatků a příplatků.

Cena za záznam

V této ceně je již zahrnuto také pořízení kopie a analýza nalezeného záznamu v digitální matrice, což znamená jeho přepsání do současného jazyka, případně přeložení z němčiny nebo latiny.

Práce účtované sazbou 450,- Kč/hod

*1 pátráním se rozumí příprava, vlastní pátrání a zpracování nalezených údajů.

*2 jde o pátrání ve slovenských, německých, rakouských nebo polských matrikách v jazycích slovenština, němčina, latina nebo polština. Pátrání ve slovenských matrikách, které jsou psané maďarsky, lze uskutečnit po dohodě. Upozorňuji, že matriky v Polsku jsou dostupné pouze pro několik málo oblastí a matriky na Slovensku mají velmi strohé zápisy, takže pátrání je značně stížené.

Paušální částka 1.800,- Kč zahrnuje

Příplatky

Pozn.: V současné době přijímám pouze zakázky na celé rodokmeny, nikoliv dílčí pátrání po jednotlivých osobách. Dodací lhůta 3-4 měsíce.

Pro představu

Sestavení rodokmenu cca za 10.000,- Kč znamená 4 kompletní generace (cca 50-70 osob) nebo rodová linie až období kolem roku 1750. Za částku cca 20.000,- Kč pak obdržíte rodokmen se 100-150 osobami a záznamy až do 17. století (pokud existují matriky).